Plan połączenia spółek CHP Energia Sp. z o.o., Bioutil sp. z o.o. i Bioenergy Project sp. z o.o.

Zasada działania biogazowni

Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której rozkładane są one przez bakterie na związki proste. Gaz ten stanowi mieszaninę metanu i dwutlenku węgla z domieszką innych gazów w ilościach śladowych.
Za pomocą modułu kogeneracyjnego możliwe jest jednoczesne wytworzenie z biogazu energii elektrycznej i cieplnej.

Schemat działania biogazowni

Schemat biogazowni
Copyright 2012 | CHP Energia Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Stronę wykonał
Piotr Trzciński