Tablica pamiątkowa


Projekt: „Budowa biogazowni w Gminie Szepietowo” realizowany w ramach Osi Priorytetowej V:
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska,
Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Umowa nr: UDA-RPPD.05.02.00-20-012/12-00 z dnia 17.04.2013r.Cel przedsięwzięcia:

Niniejszy projekt polegający na zaprojektowaniu i budowie biogazowni rolniczej ma na celu umożliwienie wejścia na rynek energetyczny przy zagospodarowaniu zasobów dostępnych lokalnie oraz poszanowaniu środowiska naturalnego.

Założenia przedsięwzięcia są następujące:

1) biogazownia produkować będzie energię elektryczną i energię cieplną,
2) w skład substratu do produkcji biogazu będą wchodzić: kiszonka kukurydzy oraz inne substraty pochodzenia roślinnego,
3) odbiorcą energii elektrycznej będzie jedna z ogólnokrajowych firm dystrybucyjnych,
4) ciepło będzie zużywane na miejscu w procesie suszenia odwodnionego osadu pofermentacyjnego i innych surowców

W zakres budowy wchodzą następujące grupy robót budowlanych i dostaw:

1) zakup dokumentacji technicznej,
2) zakup usługi nadzoru technicznego,
3) budowa komory fermentacyjnej wraz z wyposażeniem,
4) budowa wtórnej komory fermentacyjnej wraz z wyposażeniem,
5) budowa instalacji gazowej,
6) budowa i montaż modułu kogeneracyjnego,
7) montaż wyposażenia systemu kogeneracyjnego,
8) budowa instalacji elektrycznej i cieplnej,
9) zakup i instalacja oprogramowania sterującego procesem technologicznym,
10) budowa zbiornika żelbetowego frakcji nawozu (laguna),
11) budowa suszarni taśmowej do biomasy rolnej.

Biogazownie są obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów energetyki odnawialnej w Polsce. Według danych z Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w naszym kraju jest ponad 130 elektrowni biogazowych o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej blisko 77 MW. Są to głównie obiekty wytwarzające energię z biogazu składowiskowego lub też z osadów ściekowych a zaledwie kilka instalacji wykorzystuje odpady rolne lub też pochodzące z zakładów produkujących żywność.
Copyright 2012 | CHP Energia Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Stronę wykonał
Piotr Trzciński