Oferta dla Rolników woj. Podlaskiego:
CHP Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Wojnach Wawrzyńcach składa ofertę wieloletniej kontraktacji produkcji roślinnej.

Przedmiotem kontraktacji są nieprzetworzone produkty roślinne w postaci:
 • zielonka kukurydzy na pniu
 • zielonka żyta hybrydowego na pniu
 • kiszonka kukurydzy i żyta hybrydowego
 • sianokiszonka w balotach

Zakupimy także:
 • siano i słomę w belach nie przydatne dla zwierząt hodowlanych, np. z traw turzycowych, źle wysuszone itp.

Kryteria oferty:
 • Skup na pniu – ZIELONKI KUKURYDZY I ŻYTA
  • wieloletnia współpraca ( min 10 lat)
  • powierzchnia upraw powyżej 2 ha
 • Skup na placu – KISZONKI I SIANOKISZONKI
  • baloty
  • kiszonki luzem
  • umowy wieloletnie oraz dostawy jednorazowe
  • rozliczanie wagowe i ilościowe balotów

Zasady wieloletniej współpracy stron – SKUP NA PNIU
- zawarcie umowy między CHP Energia Sp. z o.o. i rolnikiem
- uprawa ziemi, siew i pielęgnacja roślin – w zakresie rolnika
- zbiór uprawianych roślin za pomocą specjalistycznego sprzętu – w zakresie CHP Energia Sp. z o.o.


Teren objęty kontraktacją zakupu kukurydzy, żyta hybrydowego i innych zielonek „na pniu” (zbiór maszynami kupującego).


- kolor zielony do 15 km od biogazowni kontraktacja obszaru upraw od 2 – 20 ha
- kolor żółty do 25 km od biogazowni kontraktacja obszaru upraw od 5 – 50 ha
- kolor jasno pomarańczowy do 70 km od biogazowni kontraktacja obszaru upraw od 10 – 100 ha
Kontraktacja upraw powyżej 100 ha negocjacje indywidualne.

Podział uwzględnia powierzchnię zbilansowaną kilku właścicieli gruntów lecz nie mniejszą niż 2 ha jednego rolnika.

Bez ograniczenia odległości od biogazowni kontraktacja sianokiszonek w balotach i siana traw oraz słomy w belach.

Współpraca z nami zapewni Państwu:
1. Uzyskanie wielokrotnie wyższego dochodu rolniczego niż z dzierżawy gruntów.
2. Stabilne dochody poprzez cały czas trwania umowy (miń 10 lat max. 25 lat) okres na jaki zawarta będzie umowa.
3. Możliwość utrzymania swojego niezależnego warsztatu pracy (gospodarstwa rolnego) i korzystanie z dopłat bezpośrednich bez względu na zachodzące zmiany strukturalne w rolnictwie.
4. Możliwość prowadzenia gospodarstwa rolnego bez zakupów i utrzymywania kosztownego sprzętu rolniczego.
Copyright 2012 | CHP Energia Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Stronę wykonał
Piotr Trzciński