Zapraszamy do kontraktacji skupu zielonki z kukurydzy na rok 2015.
Podpisywanie umów rozpoczynamy od 03.11.2014 roku

Szczegółowe warunki zakupu substratów

W związku z planowanym uruchomieniem na terenie gminy Szepietowo biogazowni rolniczej, firma CHP Energia poszukuje producentów (rolników) substratów do produkcji biogazu.

Oferta skierowana jest do rolników województwa podlaskiego i okolic (preferowany zasięg dostaw do 70km).

Mając na uwadze różne profile prowadzonych gospodarstw, skup substratów, w miarę możliwości dopasowany będzie do potrzeb producenta, według przedstawionych poniżej wariantów:


1. Skup zielonki kukurydzy „na pniu”:
  - uprawa, siew (odmiany typowe do produkcji biogazu zalecane przez CHP Energia) oraz nawożenie i ochrona wykonywana przez
    producenta
  - zbiór wykonywany w fazie woskowej specjalistycznymi maszynami przez CHP Energia Preferowana powierzchnia upraw powyżej 2ha

2. Skup żyta hybrydowego jak i innych zielonek „na pniu” prowadzony na tej samej zasadzie co skup zielonek z kukurydzy

3. Kiszonki kukurydzy, żyta hybrydowego i traw:
  - uprawa, siew (odmiany typowe do produkcji biogazu zalecane przez CHP Energia), nawożenie, ochrona, koszenie i wykonywanie kiszonek
    w zakresie producenta (koszenie i zakiszanie w fazie woskowej przez producenta)
  - skup „na placu” CHP Energia według wagi zł/t.

4. Baloty sianokiszonki:
  - skup „na plac” CHP Energia według wagi zł/t
  - skup większych ilości u producenta z wykorzystaniem transportu CHP Energia, rozliczenie według wagi „na placu” CHP Energia zł/t.

5. Odpadowe baloty sianokiszonki (uszkodzona folia, nie nadające się do spożycia przez zwierzęta):
  - skup jak w przypadku balotów z sianokiszonki

6. Pozostałe płody rolne: słoma ,siano, baloty z traw turzycowych (także nieodpowiednio wysuszonych, odpadowych):
  - skup jak w przypadku balotów z sianokiszonki
Firma CHP Energia jest również otwarta na propozycje ze strony producentów (rolników) wielkoobszarowych.
Każda propozycja współpracy będzie indywidualnie rozpatrzona i negocjowana z danym producentem.

Copyright 2012 | CHP Energia Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Stronę wykonał
Piotr Trzciński