INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [ 13 czerwca 2013 ]

Protokół z wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na:
realizacji projektu: „Budowa biogazowni w Gminie Szepietowo” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Umowa nr: UDA-RPPD.05.02.00-20-012/12-00 z dnia 17.04.2013r.

Protokół z wyboru wykonawcy robót budowlanych 12.06.2013 [PDF]


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

27 maja 2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na:
realizacji projektu: „Budowa biogazowni w Gminie Szepietowo” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Umowa nr: UDA-RPPD.05.02.00-20-012/12-00 z dnia 17.04.2013r.

Dokumenty do pobrania:


Wszystkie dokumenty dostępne są w archiwum ZIP do pobrania w pliku ogloszenie_27_05_2013_dokumenty.zip.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ogłoszonego dnia 27.05.2013r [ 04 czerwca 2013 ]

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych do projektu
„Budowa biogazowni w Gminie Szepietowo”


INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH [ 07 czerwca 2013 ]

Protokół z otwarcia ofert z dnia 07.06.2013r z postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu: „Budowa biogazowni w Gminie Szepietowo” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Umowa nr: UDA-RPPD.05.02.00-20-012/12-00 z dnia 17.04.2013r.

Protokół z otwarcia ofert 07.06.2013 [PDF]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

07 maja 2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na:
realizacji projektu: „Budowa biogazowni w Gminie Szepietowo” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Umowa nr: UDA-RPPD.05.02.00-20-012/12-00 z dnia 17.04.2013r.

Dokumenty do pobrania:


Wszystkie dokumenty dostępne są w archiwum ZIP do pobrania w pliku ogloszenie_07_05_2013_dokumenty.zip.

Copyright 2012 | CHP Energia Sp. z o.o. | Polityka prywatności
Stronę wykonał
Piotr Trzciński